In de klas gebeurt het!

Een van de hoogtepunten van mijn werk binnen Openbaar Onderwijs Groningen vind ik het werkbezoek aan onze scholen.

 

In de afgelopen jaren heb ik bij onze scholen voor mij bijzondere bezoeken gebracht. Dit heeft me mooie en soms ook indrukwekkende momenten opgeleverd. Een mooi maar tegelijk verdrietig voorbeeld daarvan is de vertrekboom bij de Borgmanschool waarin de foto’s staan van de leerlingen die als vluchteling weer naar een andere school of regio zijn doorgereisd.

Wat mij tijdens die schoolbezoeken elke keer opvalt en raakt is de betrokkenheid van onze docenten en leerkrachten. Maar soms ook de onmacht, omdat ze van mening zijn dat ze de leerling niet altijd genoeg tijd en aandacht kunnen bieden. En die betrokkenheid is nou precies de reden waarom ze ooit voor het onderwijs gekozen hebben, om de leerling centraal te stellen.

Kleinere klassen

Daarom zetten wij op onze scholen al langere tijd in op kleinere klassen. Zo is het aantal groepen in het basisonderwijs met 26 leerlingen of meer gedaald van 116 in 2015 naar 91 in 2017. Ook binnen het voortgezet onderwijs zetten we hierop in. Zo heeft het Harens Lyceum inmiddels brugklassen van 26 leerlingen. Dat is een mooie ontwikkeling voor de leerling en het team! Maar we zijn er nog lang niet.

De Slob-middelen

Met de Slob-middelen, een financiële bijdrage vanuit de overheid,  konden onze basisscholen naar eigen inzicht zelfstandig keuzes maken in hoe de werkdruk kon worden verminderd. Voorwaarde was wel dat de medezeggenschapsraad van de school akkoord was.

De zogenaamde Slob-middelen zijn in zijn geheel doorgegaan naar de scholen. Hiermee wil ik, samen met de schoolleiding, een signaal afgeven richting de werkvloer hoe belangrijk we het vinden dat de teams met een acceptabele omvang van de klassengrootte en werkdruk met hun leerlingen aan de slag kunnen.

Zoals eerder gezegd, we zijn er nog lang niet maar de Slob-middelen zullen in de komende jaren gelukkig ook verder toenemen. En dat verdient de leerling!

 

Theo Douma

Voorzitter College van Bestuur