Kernwaarden

Onze kernwaarden geven aan hoe wij in het Groningse openbaar onderwijs met elkaar om willen gaan. Ze laten zien dat het de mensen zijn die de identiteit van een openbare school zichtbaar maken: rectoren en directeuren, teamleiders, leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en de leerlingen zelf. 

 

Verbindend

Het openbaar onderwijs verbindt zich aan de maatschappelijke omgeving waarin het werkt. Het maakt zichtbaar wat een school doet, welke resultaten zij bereikt en welke maatschappelijke bijdrage zij levert.

Betekenisvol 

Binnen het openbaar onderwijs kan iedereen zelf betekenis geven aan zijn leven. Het onderwijs respecteert daarom verschillen tussen mensen, achtergronden en levensbeschouwingen.

Ontwikkelingsgericht

Iedereen is welkom. Het openbaar onderwijs biedt ruimte aan iedere leerling en aan iedere medewerker om zijn talenten te ontwikkelen, zich te ontplooien en daarbij zijn of haar eigen en unieke karakter vorm te geven.

Focus, lef en vertrouwen

Deze kernwaarden moeten leiden tot focus, lef en vertrouwen uitstralen. Dit houdt in dat onze leerlingen worden gezien en hun talenten mogen ontwikkelen. Ouders hebben het vertrouwen dat hun kind bij ons in goede handen is en onze medewerkers durven te kiezen voor kwaliteit van onderwijs.